Τρίπτυχο / Bistecca

Τρίπτυχο / Bistecca

Δημιουργία τρίπτυχου εντύπου για παρουσίαση της εταιρείας catering Bistecca και εκτύπωση σε χαρτί 300γρ. με velvet υφή το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο folder της εταιρείας.

 

Client

Bistecca

Date

22 Φεβρουαρίου 2018

Tags

Print