Έντυπο Α5 / ABCD

Έντυπο Α5 / ABCD

Δημιουργία λογότυπου και έντυπου Α5 για την κατασκευαστική εταιρεία ABCD όπου εδρεύει στην Αυστραλία.

Client

ABCD

Date

21 Δεκεμβρίου 2018

Tags

Εταιρική Ταυτότητα, Print