Αφίσα Get Thirsty / 2+2 CLUB

Αφίσα Get Thirsty / 2+2 CLUB

Δημιουργικό για swingers party του 2+2 CLUB για online χρήση σε ευρωπαϊκή διαφημιστική καμπάνια.

Client

2+2 CLUB

Date

22 Φεβρουαρίου 2018

Tags

Print, Web, Art